Таблото за Разглеждане на снимки позволява детаилен преглед на снимките на вида. До него се стига като натиснете с показалеца на мишката върху снимката от таблото с информация за вида.

 
 
 
 

Снимките в това табло могат да се увеличават и намалят. Това става като натиснете с левия бутон на мишката върху снимката (за увеличаване) и с десния (за намаляване).
 © 2002 БШПОБ.
Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за връщане към предишното табло
2. Текуща симка