Таблото с информация за видовете представя основните данни за видовете във "Flora bulgarica".

 
 
 
 
Бутонът за прелистване на снимки става активен когато има повече от една снимка на даденото растение и при натискане позволява разглеждането им.
Когато показалецът на мишката премине над снимката се превръща в малка лупа и при натискане се показва таблото за разглеждане на снимки.
Във "Flora bulgarica" има 4500 снимки на 1800 вида. Ако даден вид няма снимка то таблото остава празно.
Клетките с български, английски имена и синоними могат да имат повече от едно име във всяка. Белег за това е малък триъгълник, който при натискане показва останалите имена.
Характеристиките на вида се оцветяват по-ярко, с което индикират принадлежност.
Месеците на цъфтеж са дадени по номера и се оцветяват в зелено.
Бутонът с малка карта на България показва разпространението по флористични райони и при натискането му се преминава към таблото с разпространението на вида.
 
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Латинско наименование на вида
2. Бутон за прелистване на снимки
3. Снимка на вида
4. Бутон за избор по "Характеристики"
5. Бутон за избор по "Наименования"
6. Бутон за изход
7. Семейство на вида (на латински)
8. Българско име
9. Английско име
10. Синоними
11. Индикира, че в полето има повече от едно име
12. Храктеристики на избрания вид
13. Месеци на цъфтеж на вида
14. Разпространение на вида
15. Показва предишния от селектираните видове
16. Показва следващия от селектираните видове
17. Бутон за помощ