Таблото Селекция показва списък на видове, които са избрани по определени критерии от таблото Характеристики.

 
 
 
 

При натискане на бутона "Избери" се показва информация за първия вид от списъка, с възможност да се разгледат последователно и данните за останалите видове от селекцията. Може да се избере директно конкретен вид. За целта трябва да се намери неговото име в списъка и то да се избере с показалеца на мишката. Тогава ще се появи информация само за избрания вид.
 
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за връщане към предишно табло
2. Брояч на избраните видове
3. Бутон за изход
4.Стрелки за предвижване на списъка
5. Директна селекция
6. Бутон за избор на цялата селекция
7. Бутон за помощ