Таблото Разпространение дава възможност за селекция на видове по тяхното разпространение. Тя се прави въз основа на флористичните райони в България, които са изобразени на картата.

 
 
 
 
За да се селектират видовете по тяхното географско рзапространение трябва да се изберат желените един или повече райони от списъка. Надписите се преоцветяват, а съответните райони на картата потъмняват, което е белег за направената селекция. Изборът се потвърждава чрез натискане на бутона "Характеристики". Селекцията ще включва всички видове, които се включват в поне един от избраните райони.
При желание за промяна на селекцията, първо трябва да се натисне бутона "Изчисти", след което да се направи новия избор.
 
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за изчистване на направената селекция
2. Бутон за връщане към табло "Характеристики"
3. Бутон за изход
4. Райони за селекция
5. Бутон за помощ