Чрез таблото Период на цъфтеж можете да селектирате месец или няколко месеца на цъфтеж на видове.

 
 
 
 

За да се селектира желания период на цъфтеж трябва да се избере начален и краен месец измежду посочените показатели и да се потвърди избора с натискане на бутона "Характеристики". Селекцията ще включва всички видове, които цъфтят в поне един от избраните месеци.
При желание за промяна на селекцията първо трябва да натиснете бутона "Изчисти", след което да направите новия избор.
 
   

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за изчистване на направената селекция
2. Бутон за връщане към табло "Характеристики"
3. Бутон за изход
4. Показатели за селекция на периода на цъфтеж
5. Бутон за помощ