Чрез таблото Надморска височина можете да селектирате равнище или диапазон на разпространение на видове.

 
 
 
 

За да се селектира диапазона на надморската височина, трябва да се избере долна и горна граница измежду посочените показатели и да се потвърди избора с натискането на бутона "Характеристики". Селекцията ще включва всички видове, които се срещат в избрания диапазон.
При желание за промяна на селекцията, първо трябва да се натисне бутона "Изчисти", след което да се направи новия избор.
Внимание: Могат да се избират само последователни стойности (например не може да се избере само стойност 500 и в същото време само стойност 2000 - програмата ще селектира диапазона между тях).
 
   

© 2002 БШПОБ.
Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за изчистване на направената селекция
2. Бутон за връщане към табло "Характеристики"
3. Бутон за изход
4. Показатели за селекция по надморска височина
5. Бутон за помощ