Началните табла на "Flora bulgarica" позволяват да изберете език (български или английски) както и да получите информация за българската флора и създателите на диска.

 
 
 
 
 
Таблото Характеристики е основната "разпределителна врата" на "Flora bulgarica". В него можете да направите избор на растение или група от растения по различни признаци или комбинация от признаци.

 
 
 
 
При натискане на бутона "Пълен списък" се показва пълният списък на видовете, с техните латински имена, подредени по азбучен ред независимо, че не е направена селекция.
При натискане на бутона "Избери" се показват видовете, които отговарят на всички критерии на отделните селекции (прави се сечение), с техните латински имена по азбучен ред. Ако не е направена селекция (белег за направена селеция е появата на показалец) се издава предупредително съобщение.
Така например ако изберете оределена надморска височина - 2000 м; период на цъфтеж - юни; включени в Червената книга на България и разпространени в Северен Пирин, то при натискане на бутона Избери програмата ще избере само видовете, които отговарят на всичките четири показатела, а не само на някой от тях.
 
   

© 2002 БШПОБ.
Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Легенда
1. Бутон за връщане към начален екран
2. Бутон за избор по наименования на видовете
3. Селекция по надморска височина
4. Селекция по период на цъфтеж
5. Селекция по различни характеристики и природозащитен статут
6. Селекция по географско разпространение
7. Бутон за изход
8. Бутон за избор на направената селекция
9. Бутон за пълен списък на видовете
10. Бутон за изчистване на направената селекция
11. Показалец за направената селекция
12. Бутон за помощ