Научни консултанти:

Антоанета Петрова
Борис Асьов
Росен Василев
Димитър Димитров
Георги Йотов

 
 

Софтуер и дизайн:

Пламен Стоянов
Юлиян Муравеев
Павел Господинов
Александър Петров

 
 

Снимки

Антоанета Петрова
Борис Асьов
Росен Василев
Теньо Мешинев
Ива Апостолова
Владимир Владимиров
Илия Чешмеджиев
Георги Стойчев
Бертран Сансонен
Пиер Галан
Константин Няголов
Андриана Андреева
Явор Стоянов
Иван Янев
Любомоир Профиров
Калин Велев
Ели Качаунова

Стефан Платиканов
Борияна Сиджимова
Дилян Фердинандов
Димитър Димитров
Антония Чиликова
Павел Господинов
Стефан Аврамов
К. Николов
Пламен Стоянов

 
  "Flora Bulgarica" е създаден с финансовата подкрепа на "Pro Natura" - Швейцария и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC).  

© 2002 БШПОБ. Всички права запазени.
Дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com

Авторство и авторски права
Всички права върху софтуера, информационните бази данни и снимките във Flora bulgarica са изключителна собственост на Фондация "Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието" и техните автори 1998 - 2002.
Flora bulgarica, този сайт или части от тях по никаквъв начин не могат да бъдат копирани или възпроизвеждани, изцяло или на части, без изричното съгласие на БШПОБ. Нарушителите на това правило ще бъдат преследвани по Закона за Авторските права и Интелектуалната собственост.